info@globegalvaniz.com.tr

DEĞERLERİMİZ

Çevreye Saygılı Üretim

- Ekonomik refah ve çevrenin korunması için toplum isteklerini göz önünde bulundurmak

- Faaliyetlerimizi yürütürken, kurduğumuz ekiplerle, çevresel bozulmaları ve kirliliği önlemek, azaltmak

- İnsan veya çevreye zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmak ve galvanizli çeliğin güvenli kullanımının savunucusu olmak

- İnsan sağlığı ve çevre konusundaki ilgili tüm standard ve yasal gerelilikleri takip ederek, yerine getirmek

- Üretimimizden kaynaklanan atıkları ve geri dönüşümlerinin çevresel etkilerini araştırmak, izlemek ve gerekli önlemleri almak

- Atıkları kaynağında azaltmak

- Enerji kaynaklarının doğru kullanımını sağlamak ve tüketimleri azaltmak

- Hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklarımızı kirletecek faaliyetlerde bulunmamak

Kalite Yönetimi Yaklaşımı

- Kalite yönetimi yaklaşımımız, sürekli iyileştirme odaklılığını kararlılıkla yürütmek

- Karşılaşılan iş kaynaklı risklerin ve fırsatların tam ve doğru değerlendirilerek firmamız ve müşterilerimiz faydasına iyileştirme çalışmalarına dönüştürmek

- Müşteri odaklılığı güçlü tutan bir yaklaşım ile, müşteri istek ve beklentilerini tam olarak anlamak, karşılamak ve zamanında teslim etmek

- Organizasyonumuz bünyesinde, kilit personelin katılımının önemli ve etkili olduğu Kalite Yönetim Sistemi anlayışını benimseyerek, sistematik eğitimi ön planda tutmak

- İlk seferde standard ve müşteri beklentilerini doğru karşılayan ürünü üretmek, uygunsuz üretimlerin ise kayıt altına alarak, uygunsuzluk tekrarını önlemek

- Müşteri ve tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisini sürdürecek ve müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde müşteri memnuniyeti ve algısını ölçmek

İş Sağlığı ve Güvenliği

- Organizasyonumuz bünyesinde çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak

- Alınan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında gerekli Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurulmasını ve kullanılmasını sağlamak,

- İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak

- Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmek ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak

- İş yerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de tarafımızdan konulan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamak