info@globegalvaniz.com.tr

SICAK DALDIRMA GALVANİZ NEDİR ?

Sıcak Daldırma Galvaniz Nedir?

Sıcak Daldırma Galvaniz demir ve çelikten imal edilmiş ürünlerin yaklaşık 450 derecede erimiş çinko banyosuna daldırılmasıyla yapılan kaplama işlemidir. Bu şekilde malzemenin kapalı hacimler dahil tüm yüzeyi tamamen çinko ile kaplanır. Dayanıklı yapıya sahip olan çinko, çelikle kimyasal/ metalürjik bir bağ oluşturur. Çinko korozyona karşı kendini siper ederek demir ve çeliğin ömrünü uzatır.

Galvanizlemenin kalitesi kaplanacak çelik malzemenin özelliklerine ve galvanizleme prosesindeki işlemlerin kalitesine bağlıdır.

-   Malzemenin kesit kalınlığı, kütlesi, çeliğin kimyasal kompozisyonu ve yüzey pürüzlülük düzeyi önemlidir.

-   Galvanizleme prosesinde dalış şekli ve süresi, çinko banyosu sıcaklığı ve akışkanlık düzeyi, asitin ve flaksın kalitesi önemlidir.

Galvanizleme işlemi “TS EN ISO 1461” standardına uygun olarak yapılır.

Korozyon Nedir ?

Korozyon metal ve metal alaşımların içinde bulundukları ortama bağlı olarak oksitlenmesi ya da diğer kimyasal etkilerle bozunmasıdır. Yüzeyleri uygun şekilde korunmayan ürünlerin kaçınılmaz sonudur ve korozyonla bozunan malzemeler kullanılmaz hale gelirler.

Korozyon; Tüm canlıların yaşamını tehlikeye girmesine, doğal kaynakların boşa harcanmasına, çevrenin kirlenmesine, en önemlisi ham madde, enerji, emek, sermaye ve bilgi israfına neden olur.

Doğal bir olay olan korozyonun yer yer önlenmesi ya da kontrol altına alınması çeşitli yöntemlerle mümkündür. Bunlardan en avantajlısı ve yapısal çeliğin olmazsa olmazı Sıcak Daldırma Galvaniz(SDG) kaplamadır.